Liiketoimintasegmentit 2012

Alma Media -konsernin sisäistä rakennetta muutettiin vuoden 2012 alussa. Tästä lähtien yhtiön raportoitavat segmentit ovat olleet: Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta. Kuusi liiketoimintasegmenttiä yhdistettiin raportoitaviksi segmenteiksi tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuuden mukaan.

Alma Median liiketoimintasegmentit

Osana Sanomalehdet-segmenttiä raportoidaan Alma Aluemedia ja Iltalehti. Alma Aluemediaan kuuluvat kaikki Alma Media -konsernin julkaisemat alue- ja paikallislehdet. Vuonna 2012 tämä piti sisällään viisi maakuntalehteä, 18 paikallislehteä sekä 10 kaupunkilehteä, eli yhteensä 34 sanomalehteä verkkopalveluineen. Myös iltapäivälehti ja verkkomedia Iltalehti ovat osa Sanomalehdet-segmenttiä.

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen tiedon, liike-elämän hyötytiedon sekä markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Kauppalehti-ryhmään kuuluvat talousmedia Kauppalehden lisäksi Kauppalehti Tietopalvelut, asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottava Alma 360 sekä Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Digitaalisiin kuluttajapalveluihin kuuluvat Markkinapaikat sekä Alma Diverso. Markkinapaikkoihin sisältyy Alma Median digitaaliset, luokitellun ilmoittelun palvelut. Luokiteltu ilmoittelu on keskittynyt kolmeen toimialaan: asumiseen (palveluina Etuovi.com, Vuokraovi.com, City24 ja Bovision), rekrytointiin (Monster.fi, CV Online, jobs.cz, prace.cz, topjobs.sk, Profesia.sk, MojPosao.net) sekä autoihin ja koneisiin (Autotalli.com, Mascus). Vuonna 2012 Markkinapaikkoihin kuulunut, toimitilailmoitteluun keskittynyt Objektvision.se siirrettiin  vuoden 2013 alussa osaksi Kauppalehti-ryhmää. 

Alma Diverso vastaa viiden digitaalisen palvelun (Telkku.com, Kotikokki.net, Suomenyritykset.fi, nytmatkaan.fi sekä e-kontakti.fi) toiminnasta.  

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan Alma Manu sekä emoyhtiön toiminnot. Alma Manu vastaa Alma Median paino- ja jakelutoiminnoista. Emoyhtiöön on keskitetty konsernin tukitoiminnot kuten henkilöstö- ja taloushallinto sekä tietohallinnon palvelut. Muu toiminta -segmentin roolina on ensisijaisesti palvella muita Alma Median segmenttejä.

Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi

Alma Median pääasialliset tulonlähteet ovat:

 • ilmoitusmyynti sekä painetussa sanomalehdessä että erilaisissa verkkopalveluissa,
 • painettujen sanomalehtien levikkimyynti sekä
 • sisältö- ja palvelumyynti.

Vuonna 2012 ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,5 %. Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,2 %, mutta verkkoilmoitusmyynti kasvoi 43,4 %. Levikkiliikevaihto laski 4,4 %. Sisältö- ja palveluliikevaihto kasvoi 10,8 %.

Julkaisuliiketoiminnassa, johon verkkopalveluineen kuuluvat maakunta-, paikallis- ja kaupunkisanomalehdet sekä valtakunnalliset iltapäivälehti Iltalehti sekä talousmedia Kauppalehti, liiketoiminta perustuu journalistisen sisällön kautta muodostuvaan suhteeseen lehden lukijan kanssa. Lukijasuhde muotoutuu median kehittyessä moniulotteiseksi mediabrändin asiakkuudeksi, jonka vahvuus vaihtelee satunnaisesta verkkosivuilla vierailusta painetun sanomalehden kestotilaukseen ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen maksavana ja rekisteröityneenä käyttäjänä.

Lukijasuhde ja niistä muodostuva peitto halutussa kohderyhmässä ovat puolestaan ilmoitusmyynnin perusta. Alman mediabrändien kokonaistavoittavuus on viime vuosina kasvanut voimakkaasti verkkosivustojen kävijämäärien kasvaessa. Mediabrändien lukijasuhteet ja vahva alueellinen tunnettuus mahdollistavat myös brändien laajentamisen uusiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi uusiin digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2012 Alma Median eri medioiden kokonaistavoittavuus kasvoi 5 % edellisvuodesta yhteensä noin 3,1 miljoonaan käyttäjään.

* Luvuissa mukana Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Iltalehti ja Kauppalehti. Verkkokävijöiden laskutapa muuttui v. 2010. Aiemmin lasketut eri selaimet korjataan ns. korjauskertoimellaeri kävijöiksi. Myös käytetty tutkimus on vaihtunut.

Alma Median digitaalisten palvelujen (esimerkiksi Etuovi.com, Autotalli.com, Monster.fi, City24, Mascus, Prace.cz, Telkku.com, e-kontakti.fi) tuotot perustuvat kohdeilmoituksista perittäviin maksuihin, näkyvyysilmoitteluun palveluissa, palvelumyyntiin sekä hyötysisällöistä ja/tai palvelun käyttäjille suunnatusta mainonnasta kertyviin tulovirtoihin. Palvelumyynti vuonna 2012 kasvoi erityisesti tehtyjen yrityshankintojen, mutta myös uusien palvelutuotteiden ansiosta. Digitaalisten palvelujen asiakkaina on sekä yrityksiä että kuluttajia.

Markkinaosuuksista kilpailtaessa brändin vetovoima on ratkaisevan tärkeä. Alma Median digitaaliset palvelut ovat oman segmenttinsä tunnetuimpia brändejä niin Suomessa, Baltiassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa kuin muissakin konsernin toimintamaissa. Palvelujen suosio käyttäjien keskuudessa pohjautuu hyvään käytettävyyteen, sisältöjen ainutlaatuisuuteen ja monessa tapauksessa myös yhteisöllisyyden voimaan. Mainostajalle tämä merkitsee mahdollisuutta tavoittaa kohdennetusti oman alansa yritykset tai kuluttajat.

Sanomalehdet

 • Vuoden alussa Alma Median maakunta- ja paikallislehdet yhdistettiin yhteen liiketoimintayksikköön, Alma Aluemediaan.
 • Heikko ilmoitusmyynnin markkina ja vuoden alussa voimaan tullut lehtitilausten arvonlisävero heikensivät aluelehtien myyntiä ja kannattavuutta.
 • Iltalehdessä toteutettiin vuoden aikana useita tuote- ja palvelu-uudistuksia. Iltalehden mediamyynti menestyi etenkin verkossa hyvin.

Taloudellinen kehitys 2012

Sanomalehdet -segmentin liikevaihto laski 206,6 (218,3) miljoonaan euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 98,0 (104,4) miljoonaa euroa, ja se laski 6,1 % (kasvoi 1,7 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 8,3 % (kasvoi 0,3 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 14,9 % ja oli 11,3 (9,8) miljoonaa euroa. Segmentin levikkiliikevaihto tammi - joulukuussa laski 4,6 % ja oli 104,8 (109,9) miljoonaa euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 5,6 % (4,6 %).

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 25,6 (30,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 22,1 (29,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni, sillä levikkiliikevaihto ja painetun median ilmoitusmyynti laskivat.

Alma Aluemedia: yhdessä paikallisuutta unohtamatta

Vuoden 2012 aikana toteutettu Alma Aluemedian rakenneuudistus tähtää yhteisen tekemisen kasvattamiseen ja päällekkäisen työn karsimiseen. Merkittävin toiminnallinen muutos on sisällöntuotannon osittainen yhdistäminen, joka käynnistettiin heti yksikön perustamisen jälkeen keväällä. Suurin osa yhteisestä sisällöstä tuotetaan virtuaalisesti työskentelevissä yhteistoimituksissa. Vuoden aikana toimintansa aloittivat muun muassa urheilun, kulttuurin sekä viikonvaihteen yhteistoimitukset. Aluetoimitusten yhteistyötä on vahvistettu perustamalla yhteisiä toimituksia. Organisaatio- ja toimintamalliuudistuksen seurauksena työmäärä Alma Aluemediassa väheni yhteensä 105 henkilötyövuodella.

Alma Aluemedian kokonaisuudistus ja uusi toimintamalli ovat ainutlaatuiset Suomessa

Uudistuksen tarkoituksena ei ole unohtaa paikallisuutta, joka on Alma Aluemedian lehtien vahvuus. Paikallistoimitusten rooli on siis tärkeä, ja uudistuksen jälkeenkin valtaosa lehtien sisällöstä koostuu paikallisesta ja paikallisesti tuotetusta laadukkaasta sisällöstä. Yhteistoimitusten tarkoituksena on jakaa voimavaroja ja tarjota laadukasta sisältöä maakuntalehtien käyttöön kaikkia lukijoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti koskettavista aiheista.

Myös alue- ja paikallislehtien kaupallisia toimintoja on yhtenäistetty. Lehtien levikki- ja mediamyynti, asiakaspalvelu, ilmoitusvalmistus sekä markkinointiviestintä on  yhdistetty kaikkia lehtiä palveleviksi yksiköiksi. Painetun lehden formaatissa otettiin askel kohti yhtenäistä mallia, kun Satakunnan Kansa alkoi ilmestyä tammikuussa tabloid-formaatissa jo aiemmin tabloidiin siirtyneiden pohjoisten maakuntalehtien lisäksi. Aamulehti harkitsee tabloid-formaattiin siirtymistä myöhemmin.

Yhteistyöhön myös muiden mediatalojen kanssa

Alma Aluemedian uusi toimintamalli on herättänyt kiinnostusta myös yhtiön ulkopuolella. Sisältö- ja kehitysyhteistyösopimus Ilkan ja Pohjalaisen kanssa allekirjoitettiin joulukuussa. Yhteistyö alkoi asteittain vuoden 2013 alkupuolella, ja sen tavoitteena on parantaa lehtien jounalistista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa kehitystoimenpiteitä sekä lisätä toimituksellista vastavuoroisuutta.

Yhteistyö aloitettiin ulkomaan uutisista, ja sen on suunniteltu kattavan muun muassa valtakunnallisen Helsingin toimituksen, viikonvaihdesivut, ulkomaan uutiset sekä kulttuuri-, urheilu- ja verkkojournalismin. Lisäksi on sovittu laajasta koulutus- ja kehitysyhteistyöstä, joka kattaa sekä painettujen lehtien että verkkopalvelujen tuotekehityksen. Täydessä laajuudessaan yhteistyö on vuonna 2014.

Keskustelut yhteistyöstä myös muiden mediatoimijoiden kanssa on aloitettu. Tulevaisuudessa on mahdollista, että yhteistyötä tehdään myös Keskipohjanmaan Kirjapainon, Kalevan ja TS-Yhtymän julkaisemien sanomalehtien kanssa.

Sisältö- ja kehitysyhteistyösopimuksiin ei liity omistuksellisia järjestelyjä.

Iltalehti jatkoi monimediaistumisen tiellä

Iltalehti keskittyi vuoden aikana vahvasti tuote- ja palvelukehitykseen. Vuonna 2012 Iltalehti toi markkinoille useita erikoisjulkaisuja sekä digitaalisessa että painetussa muodossa. Lisäksi taustalla tehtiin merkittävä mobiilipalvelujen sisältö- ja teknologiauudistus, joka kohdistui erityisesti älypuhelimiin. Joulukuusta lähtien vuonna 2007 lanseerattu IL-TV on ollut käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. Iltalehteä voi myös ostaa tai tilata näköisnumerona verkossa joko yksittäin tai pitkäaikaistilauksena. Vuonna 2012 lähes 20 % Iltalehden liikevaihdosta tuli digitaalisesta mediasta ja ilmoitusmyynnistä yli puolet. 

Kauppalehti-ryhmä

 • Kauppalehti eteni harkituin askelin kohti monimediaistumista.
 • Vuonna 2012 otettiin harppaus kohti entistä laajempaa digitaalisen median ja tietopalvelujen tarjoomaa.
 • Kokonaisvaltainen tilausmalli- ja sisältöuudistus oli suomalaisessa mediakentässä ensiaskel kohti maksullista digitaalista mediasisältöä.
 • Tietopalveluliiketoiminta kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Taloudellinen kehitys 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto vuonna 2012 oli 56,9 (56,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 0,4 % (laski 2,1 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,3 % (24,9 %). Segmentin ilmoitusmyynti laski 10,9 % (laski 3,2 %) ja oli 15,2 (17,1) miljoonaa euroa. Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 0,9 % (laski 2,3 %) vertailukaudesta. Segmentin levikkiliikevaihto laski 2,7 % 14,6 (15,0) miljoonaan euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 10,2 % 27,1 (24,6) miljoonaan euroon.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,7 (7,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,7 (7,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,1 % (13,0 %) liikevaihdosta. 

Edelläkävijänä digisisällön maksullisuuteen, lisää sisältöä myös mobiiliin

Kauppalehti lanseerasi toukokuussa 2012 uuden tilausmallin, jossa uutisten ilmainen lukuoikeus verkossa on rajattu 25 uutiseen kuukaudessa. Asiakkuuspohjaisessa lähestymisessään Kauppalehti on edelläkävijä Suomessa. Muutos otettiin asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan, ja Kauppalehden kävijämäärät verkossa ovat samalla tasolla kuin ennen uudistusta.

Älypuhelinten käytön yleistyessä  Kauppalehti on suunnannut yhä enemmän palveluja myös kosketusnäytöllisiin puhelimiin. Kesäkuussa Kauppalehti julkisti uuden sovelluksen, joka helpottaa Kauppalehden verkkosivuston käyttöä mobiilisti. Uusi sivusto oli ensimmäisiä html5-tekniikkaan perustuvia mobiilisovelluksia Suomessa. Sen avulla uutisia voidaan seurata millä tahansa kosketusnäytöllisellä älypuhelimella merkistä tai käyttöjärjestelmästä riippumatta. Heti vuoden 2013 alussa julkaistiin Windows-käyttöjärjestelmälle suunniteltu sovellus, joka sisältää niin päivän lehden kuin verkon uutissisällön sekä tärkeimmät pörssiuutiset.

Sisällöt eriytettiin, asiakkaille lisää tilausvaihtoehtoja

Tilausmalliuudistuksen yhteydessä myös painetun ja digitaalisen kanavan sisällöt eriytettiin toisistaan. Verkossa lukijalle tarjotaan päivittäinen uutisvirta. Päivän lehden sisältö puolestaan keskittyy itse hankittuihin juttuihin, tärkeimpien päivän uutisten kommentointiin ja taustoittamiseen. Ote painetuissa uutisissa on aiempaa analyyttisempi ja eteenpäin katsova.

Sisältöuudistuksen myötä myös asiakkaille tarjottujen tilausvaihtoehtojen määrä kasvoi. Jatkossa Kauppalehteä voi tilata myös pelkästään digitaalisessa muodossa.

”Kauppalehden asiakkailla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet lukea laadukasta talousjournalismia ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta ”, toteaa Kauppalehden uusi, vuoden 2013 alussa tehtävässään aloittanut,  vastaava  päätoimittaja Arno Ahosniemi.

Alma360 ja Kauppalehti Tietopalvelut kasvussa

Vuonna 2012 noin 26 % Kauppalehti-ryhmän liikevaihdosta tuli verkkoliiketoiminnasta. Tästä valtaosan muodostavat ammattilaisten käyttöön suunnatut tietopavelut, jotka ottivat marraskuussa käyttöön nimen Kauppalehti Tietopalvelut. Liiketoiminta kasvoi vuoden aikana niin orgaanisesti kuin yritysostoin. Kauppalehti Tietopalveluihin kuuluva Balance Consulting kasvoi erityisesti yrityksille suunnatun Menestyjä-sertifikaatin suosion ansiosta. Lokakuussa hankittiin 20 %  omistusosuus JM Tieto Oy:stä, jonka  kanssa käynnistettiin tietopalveluja sekä monikanavaisia markkinointipalveluja koskeva yhteistyö. JM Tiedon erityisosaamista ovat markkinointi- ja myyntikonseptien rakentaminen yritysasiakkaille sekä asiakashankinnan ja -hallinnan teknologiat. Marraskuussa Alma Media hankki 20 % omistusosuuden Locatia Oy:stä, joka on osto- ja hankintatoimen palveluihin erikoistunut startup-yritys.

Niinikään Kauppalehti-ryhmään kuuluva yritysviestinnän palveluja tarjoava Alma360 keskittyy aiempaa enemmän digitaalisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen. Yksikkö voitti kuluneen vuoden aikana useita tarjouskilpailuja ja laajensi asiakaskuntaansa muun muassa Ekonomiliitolla ja Saarioisella.

Vuoden 2013 alusta Ruotsissa toimiva toimitilojen markkinapaikka Objektvision.se liitettiin Alma Media -konsernin sisäisellä siirrolla osaksi Kauppalehti-ryhmää. Tämä askel oli luonnollinen, sillä Kauppalehden tavoin myös Objektvision palvelee pääasiassa yritysasiakkaita. Jatkossa Kauppalehti Toimitilat tarjoavat toimitilojen markkinapaikan sekä Suomessa että Ruotsissa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

 • Yritysostot edistivät merkittävällä tavalla yhtiön digitaalisen kasvun strategiaa.
 • Markkinapaikat kasvoi ja kansainvälistyi itäisessä Keski-Euroopassa tehdyillä rekrytointipalvelujen ostoilla.
 • Myös kehitys- ja palveluyksikkö Alma Diverson perustaminen vei kohti samaa strategista tavoitetta. 

Taloudellinen kehitys 2012

Vuonna 2012 Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 56,5 (42,1) miljoonaa euroa, kasvua oli 34,2 % (15,8 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 49,2 (36,4) miljoonaa euroa.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17,5 % 7,4 (6,3) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 4,9 (6,4) miljoonaa euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 2,5 miljoonaa euroa, liittyivät uudelleenjärjestelyihin sekä aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Vertailukauden kertaluonteiset tuotot, 0,2 miljoonaa euroa, liittyivät yritysjärjestelyihin. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi hankittujen liiketoimintojen ansiosta.

Kansainvälisen kasvun vuosi

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä raportoitava Markkinapaikat-liiketoimintayksikkö on Alma Median digitaalisen kasvustrategian keskiössä. Vuoden 2012 aikana saatiin päätökseen yhteensä 9 yrityshankintaa, jotka kasvattivat yksikön liiketoimintaa etenkin itäisen Keski-Euroopan alueella. Pääosa hankinnoista suuntautui sähköisiin rekrytointipalveluihin, joka on nyt Markkinapaikkojen selvästi suurin luokitellun ilmoittelun alue. Kuluneen vuoden aikana Alma Media on tällä palvelualueella saavuttanut johtavan markkina-aseman Suomen (Monster) lisäksi Tsekin tasavallassa (LMC), Latviassa ja Liettuassa (CV Online), Slovakiassa (Profesia) ja Kroatiassa (Tau-online). Lisäksi CV Online jakaa markkinajohtajuuden Virossa. Ostojen myötä Alma Media on saanut jalansijaa myös Unkarin, Serbian sekä Bosnia Herzegovinan kasvavilla markkinoilla.

Rekrytointiportaalit hyötyvät toisistaan tekniikkaa, osaamista ja tarjottuja palveluja jakamalla. Tuote- ja palvelukehityksen rooleja on mahdollista jakaa eri toimintamaiden välillä. Ostettujen yritysten henkilöstö tuo Alma Mediaan tietotaitoa, jota koko verkosto voi hyödyntää.

Yrityshankintojen myötä Markkinapaikkojen Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus kasvoi reiluun 50 %:iin. Myös kuluttajille suunnattua palvelutarjontaa laajennettiin.

Osana tehtyjä yrityshankintoja Alma Media sai rekrytointiportaalien lisäksi omistukseensa myös Slovakian toiseksi suurimman käytettyjen autojen markkinapaikan, Autovian, sekä 25 % osuuden käytettyjen autojen markkinapaikkaa operoivasta Infostud-yrityksestä Serbiassa.

Myös raskaiden koneiden kansainvälinen markkinapaikka Mascus kasvoi vuoden aikana yritysostoin. Kesäkuussa Alma Media osti yhdysvaltalaisen lisenssikumppaninsa, Adalia Media Inc:in, osake-enemmistön. Kauppa vahvisti Mascuksen asemaa maailman suurimmilla raskaiden vaihtokoneiden markkinoilla Yhdysvalloissa. Mascus kasvoi myös Suomessa ostamalla Suomen Hankintakeskus Oy:n, ja sen kautta yritysten yhteishankinnat mahdollistavan verkkopalvelun.

Yrityshankintojen myötä Markkinapaikkojen Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus kasvoi reiluun 50 %:iin (noin 15 % vuotta aiemmin). Henkilöstön lukumäärä kaksinkertaistui noin 180 henkilöstä lähes 360 henkilöön, joista noin 70 % on Suomen ulkopuolella 12 eri maassa.

Kuluttajille suunnattua palvelutarjontaa laajennettiin

Vuoden 2012 aikana Etuovi.com täsmensi strategiaansa kilpailutilanteen muuttuessa. Osana muutoksia Etuovi.com laajensi asiakaskuntaansa kuluttajailmoittajiin. Kuluttajailmoittelu on käynnistynyt erinomaisesti, ja etuovi.com oli vuodenvaihteessa 2012-2013 Suomen markkinajohtaja kuluttajailmoittelussa. Aikaisemmin Markkinapaikkojen palveluista kuluttajailmoittelulle ovat olleet avoimia autotalli.com ja myyjaosta.com.

Alma Diverso kasvattaa koko konsernin digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia

Alma Median digitaalista osaamista ja resursseja vahvistava digitaalinen palvelu- ja kehitysyksikkö Alma Diverso käynnisti toimintansa vuoden alussa. Yksikkö vastaa viidestä kuluttajille suunnatusta digitaalisesta palvelusta, joista kolme on omissa kategorioissaan Suomen johtavia palveluja (Telkku.com, Kotikokki.net, e-kontakti.fi). Lisäksi yksikkö tukee toiminnallaan koko Alma Media -konsernin digitaalista kasvustrategiaa ja tuottaa palveluja kävijäliikenteen ohjaukseen, verkkoanalytiikkaan, verkkomainontaan sekä teknologia-alustojen ylläpitoon ja kehitykseen. Kuluneen vuoden aikana panostettiin erityisesti verkkomainontaan ja erilaisten verkostotuotteiden kehittämiseen. Syksyllä lanseerattiin ensimmäinen verkkomainonnan verkostotuote, jonka avulla mainostaja-asiakkaalle tarjotaan digitaalista ilmoitustilaa Alma Median kaikissa digitaalisissa palvelukanavissa.   

Myös Alma Diverso esitteli uusia palveluja kuluttaja-asiakkaille. Marraskuussa Suomen suosituin ohjelmatietoportaali Telkku.com lanseerasi tallennepalvelu Nauhurin, jonka avulla voi nauhoittaa TV-ohjelmia 13 eri kanavalta. Elokuussa Alma Diverson palveluihin liittyi Suomen suurin maksullinen nettideittipalvelu e-kontakti.fi, jonka ansainta perustuu jäsenmaksuihin. Aikaisemmin toiminut Neffit.fi lakkautettiin yritysoston yhteydessä.

Muu toiminta

 • Painolaitosinvestointi Tampereella oli vuoden 2012 merkittävimpiä tapahtumia.
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksia kokeiltiin jakelutoiminnassa.
 • Tukitoimintojen keskittäminen emoyhtiöön jatkui.

Taloudellinen kehitys 2012

Muu toiminta -yksikön liikevaihto vuonna 2012 oli 84,8 miljoonaa euroa, josta konsernin ulkoista liikevaihtoa oli 6,3 miljoonaa euroa.

Tampereen uusi painolaitosinvestointi avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tampereen painolaitosinvestointi eteni vauhdilla vuoden 2012 aikana. Uuden painolaitoksen rakentaminen aloitettiin jo syksyllä 2010, mutta painokone- ja muut laitetoimitukset tehtiin vuoden 2012 aikana. Painokoneen toimitti manroland web systems GmbH ja postituslaitteiston Ferag AG. Laitteiston varsinaiset testiajot ja tuotannon asteittainen siirto uuteen painolaitokseen tehdään vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tampereen painolaitosinvestoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, joista rakennusinvestoinnin osuus on noin 24 miljoonaa euroa. Investoinnista 24 miljoonaa euroa ajoittui vuodelle 2012 ja 46 miljoonaa euroa ajoittuu vuodelle 2013.

Uusi tuotantolaitos lisää toiminnan tehokkuutta ja tuottaa entistä parempaa laatua. Uusilla koneilla voidaan painaa kolmea lehteä yhtäaikaisesti aiemman kahden sijaan. Tehokkuutta ja nopeutta lisäävä investointi kasvattaa myös painokapasiteettia. Lisäksi se mahdollistaa muun muassa monipuolisemman materiaalien käytön. Nämä ominaisuudet lisäävät mahdollisuuksia ulkoisen liikevaihdon kasvattamiseen. Uusi painolaitos on myös aiempaa ympäristöystävällisempi - rakennukselle haetaankin LEED-ympäristösertifikaattia.

Tampereen uusi tuotantolaitos lisää toiminnan tehokkuutta ja tuottaa entistä parempaa laatua

Esimerkkinä ulkoisen liiketoiminnan kasvattamisesta on syyskuussa allekirjoitettu aiesopimus painoyhteistyöstä Hämeen Sanomien kanssa. Hämeen Sanomien painaminen on tarkoitus siirtää Alma Manulle vuoden 2014 alussa.

Alma Manun Porin paino lakkautettiin vuoden 2012 tammikuussa, ja esimerkiksi Satakunnan Kansan painaminen siirrettiin Tampereelle. Kuusi Porin painon 23 vakituisesta työntekijästä siirtyi toiminnan lakkauttamisen myötä Tampereelle.

Alma Manun lehtipainoissa Tampereella ja Rovaniemellä käytettiin kaikkiaan 26 400 tonnia painopaperia (30 000 tonnia vuonna 2011).  

Jakelutoiminnassa testattiin uusia toimintamalleja

Alma Manu kokeili Nokialla aikakauslehtien jakelua varhaisjakelussa lokakuusta 2012 alkaen. Kokeilusta saatiin erittäin hyviä kokemuksia, ja pilottia jatkettiin ja syvennettiin loppuvuoden aikana. Jakelun sähköiset apuvälineet mahdollistavat erilaiset kohdennetut jakelut. Vuoden  2012 aikana jaettiin viikoittain myös alueiden tai vastaanottajien mukaan luokiteltuja postituksia.

Vuoden aikana Alma Median sanomalehtien jakeluverkostoa otettiin entistä enemmän omiin käsiin: Lapin alueella Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Alma Manulle tammikuussa 2012. Pirkanmaan ja Satakunnan jakelutoimintoja puolestaan tehostettiin jakelumäärien vähenemisen vuoksi. Jakelijoiden työn määrä väheni yhteensä noin 25 henkilötyövuodella.

Tukitoimintojen keskittäminen jatkui

Vuonna 2011 alkanutta Alma Media -konsernin tukitoimintojen keskittämistä jatkettiin vuoden 2012 aikana. Tietohallinnon, talouden ja henkilöstöhallinnon keskittäminen emoyhtiöön on osa konserninlaajuista organisaation uudistamishanketta, ja sillä varmistetaan konsernipalvelujen tehokkuus ja kyky palvella liiketoimintoja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alma Median juridista rakennetta yksinkertaistettiin vuoden 2012 aikana osana yhtiön hallinnon virtaviivaistamista. Juridisia yhtiöitä sulautettiin yhteen ja vähennettiin näin niiden määrää. Muutokset toivat Alma Median hallintoon selkeyttä ja kustannussäästöjä. Säästöjä syntyy muun muassa konsernin sisäisen laskutuksen vähenemisestä, ulkopuolisen asiantuntijapalveluiden käytön harvenemisesta sekä verokustannusten pienenemisestä. Lisäksi toiminnat ja päätöksenteko tehostuivat hallinnollisten raja-aitojen vähentyessä.

Vuonna 2012 käynnistettiin useita tietojärjestelmien kehityshankkeita muun muassa taloushallinnon, asiakkuushallinnan ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.