Alma Median strategian toteuttaminen eteni vauhdilla

Vuosi 2012 oli Alma Mediassa merkittävien muutosten ja uudistusten vuosi. Digitaalisten liiketoimintojen kasvua ja kansainvälistymistä vauhditettiin yritysostoin ja lisäksi yhtiön toimintamalleja kehitettiin. Uudistusten taustalla on tarve parantaa liiketoiminnan herkkyyttä tarttua kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin sekä sitoutuminen kestävän median rakentamiseen.

Kaksiosainen strategia

Alma Median strategia etenee kahdella kärjellä: toisaalta yhtiö parantaa julkaisuliiketoimintansa kilpailukykyä ja ylläpitää sen kannattavuutta, toisaalta kasvattaa digitaalista palveluliiketoimintaansa. Lisäksi taustalla on käynnissä pitkäjänteinen julkaisutoiminnan monimediaistuminen: sisältöjen eriyttäminen ja paketointi eri jakelukanaviin käyttäjätarpeiden mukaan. Tämä vaatii panostuksia osaamisen kehittämiseen sekä tietoteknisiin valmiuksiin läpi organisaation. Median käyttäjäryhmien ja kuluttajatarpeiden monimuotoistuessa kestävän medialiiketoiminnan tulee vastata erilaisiin tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti.

strategian_toteuttaminen_FI_07022013.png

Merkittäviä investointeja julkaisutoimintaan

Tampereen painolaitos oli vuoden 2012 suurin yksittäinen investointi. Uudella laitoksella halutaan varmistaa, että Alma Median painettuihin sanomalehtiin pohjautuva liiketoiminta pysyy elinvoimaisena, ja että painotoiminta on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta myös tulevaisuudessa. Lisäksi uusi, ympäristösertifioitu painolaitos on aiempaa ekotehokkaampi. Painolaitosinvestoinnin kokonaisarvo on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Tuotantoa siirretään uuteen painoon asteittain vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lue painolaitosinvestoinnista tarkemmin.

Lisäksi Alma Media teki merkittäviä, useammalle vuodelle jakaantuvia investointeja operatiivisiin tietojärjestelmiin. Monet Alma Median käyttämistä tietojärjestelmistä on alunperin suunniteltu tukemaan painettua julkaisutoimintaa, joten uudessa liiketoimintaympäristössä niiden uudistaminen on avainasemassa. Ne luovat mahdollisuudet entistä tehokkaampiin sisäisiin prosesseihin ja asiakashallinnan parantamiseen.

Alue- ja paikallislehtien uusi toimintamalli lisää tehokkuutta

Alue- ja paikallislehdet käsittävän Alma Aluemedian muodostaminen sekä uuden toimintamallin ja yhteistoimitusten kehittäminen tähtää päällekkäisen työn merkittävään karsimiseen. Uudistuksen tarkoituksena on jakaa voimavaroja uudelleen paikallisen journalismin takaamiseksi myös muuttuneessa toimintaympäristössä. Yhdistetyillä resursseilla voidaan tarjota laadukasta sisältöä kaikkia yhteisesti koskettavista aiheista, jolloin on mahdollista panostaa myös aidosti paikalliseen journalismiin. Toimintamalliuudistukseen liittyy myös sisältöyhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhteistyö muun muassa Ilkka-Yhtymän sanomalehtien kanssa alkaa asteittain vuoden 2013 alkupuolella. Sen tavoitteena on parantaa lehtien jounalistista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa kehitystoimenpiteitä sekä lisätä toimituksellista vastavuoroisuutta.

Lue Alma Aluemedian uudistuksesta tarkemmin.

Yritysostot vauhdittivat digitaalisen palvelutarjonnan kasvua ja kansainvälistymistä

Alma Median Markkinapaikat-liiketoimintayksikkö teki kuluneen vuoden aikana useita, konsernin digitaalisen kasvun strategian kannalta merkittäviä yritysostoja. Hankitut yritykset, jotka toimivat pääasiassa itäisessä Keski-Euroopassa, keskittyvät pääasiassa rekrytointipalveluihin. Vuonna 2012 Alma Median liikevaihdosta 11 % tuli kansainvälisistä liiketoiminnoista, kun vuonna 2011 niiden osuus oli 5 %. Myös henkilöstön osalta rakenne on yritysostojen myötä muuttunut merkittävästi. Vuoden 2012 lopussa 585 henkilöä (ilman jakajia), eli jo noin 30 % henkilöstöstä, työskenteli Suomen ulkopuolella (noin 14 % vuotta aiemmin).

Lue lisää Markkinapaikkojen yritysostoista.

Lisää digiliiketoimintaa: Alma Diverso

Alma Median uusi digitaalisen liiketoiminnan palvelu- ja kehitysyksikkö Alma Diverso aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Yksiköllä on keskeinen rooli konsernin digimediavalmiuksien, osaamisen ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä sekä tuottamisessa. Alma Diverson tehtävinä on Alma Median digitaalisen liiketoiminnan kasvun kiihdyttäminen, erilaisten verkkomainonnan verkostotuotteiden kehittäminen, verkkopalvelujen kävijäliikenteen seuraaminen, kasvattaminen ja laadun parantaminen sekä yksikön omien liiketoimintojen ansainnan laajentaminen. Vuoden 2012 aikana Alma Diversossa keskityttiin erityisesti verkkomainonnan tuotteiden kehittämiseen.

Lue lisää Alma Diverson toiminnasta

Kauppalehti maksullisten digitaalisten sisältöjen edelläkävijänä

Kuluneen vuoden aikana Kauppalehti toteutti mittavan kokonaisuudistuksen painettuun lehteen ja teki harkitun siirron  –  edelläkävijänä Suomessa – digitaalisten mediasisältöjen maksullisuuden suuntaan. Kauppalehden uudistus oli koko Alma Media -konsernin julkaisutoiminnalle ensiaskel kohti toimintamallia, jossa asiakkaille tarjotaan luotettavaa, eettisten periaatteiden mukaisesti tuotettua journalismia heidän suosimistaan kanavista. 

Lue lisää Kauppalehti-ryhmän toiminnasta.