KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010
milj. euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
LIIKEVAIHTO
Sanomalehdet 52,6 48,9 53,2 51,9 55,8 52,5 57,1 53,0 57,2
Kauppalehti-ryhmä 15,5 12,7 14,4 14,3 15,2 12,6 15,0 13,9 16,1
Digitaaliset kuluttajapalvelut 14,5 13,3 13,8 14,9 10,5 10,3 10,9 10,4 10,5
Muu toiminta 21,5 21,2 21,0 21,0 20,2 20,1 20,2 19,1 19,1
Eliminoinnit -21,4 -20,9 -21,4 -21,1 -20,4 -20,3 -20,4 -19,3 -19,9
Liikevaihto 82,7 75,2 81,0 81,1 81,3 75,1 82,7 77,1 83,0
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ
Sanomalehdet 45,4 43,6 46,0 46,1 47,5 45,5 48,1 46,5 48,5
Kauppalehti-ryhmä 13,4 11,2 13,5 13,1 13,0 10,6 13,0 12,7 14,4
Digitaaliset kuluttajapalvelut 13,4 11,1 12,5 12,6 9,6 8,4 9,1 8,7 9,7
Muu toiminta 23,4 21,4 22,8 22,1 21,7 18,8 21,4 19,2 19,3
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 74,4 66,4 73,4 72,8 71,4 63,1 71,2 67,8 72,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ
Sanomalehdet 7,2 5,4 7,2 5,9 8,3 7,0 9,0 6,5 8,8
Kauppalehti-ryhmä 2,1 1,5 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7
Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,1 2,2 1,4 2,4 0,9 1,9 1,8 1,7 0,6
Muu toiminta -1,9 -0,1 -1,7 -1,0 -1,5 1,3 -1,2 -0,1 -0,1
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä 8,5 8,9 7,7 8,5 10,1 12,0 11,5 9,3 11,0
% LIIKEVAIHDOSTA
Sanomalehdet 13,7 10,9 13,5 11,3 14,9 13,3 15,7 12,3 15,3
Kauppalehti-ryhmä 13,5 11,6 6,0 8,9 14,5 16,0 13,1 8,6 10,8
Digitaaliset kuluttajapalvelut 7,9 16,9 10,2 16,0 8,9 18,1 16,5 16,1 5,5
Muu toiminta -8,6 -0,6 -8,2 -4,8 -7,5 6,5 -5,8 -0,3 -0,7
% Liikevaihdosta 10,3 11,8 9,5 10,4 12,4 16,0 14,0 12,1 13,2
KERTALUONTEISET ERÄT
Sanomalehdet -0,2 -0,1 -2,6 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,4
Kauppalehti-ryhmä -0,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,5 -0,5 -0,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Muu toiminta 0,7 0,0 0,0 -0,3 -0,0 0,4 -0,5 0,0 0,0
Kertaluonteiset erät -0,9 -0,7 -2,9 -2,5 -0,5 0,4 -0,5 -0,3 -0,3
LIIKEVOITTO/-TAPPIO
Sanomalehdet 7,0 5,2 4,6 5,3 7,8 7,0 9,0 6,0 8,3
Kauppalehti-ryhmä 1,2 1,3 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7
Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,2 1,8 1,1 0,8 0,9 1,9 1,8 1,8 0,7
Muu toiminta -1,7 -0,1 -1,7 -1,3 -1,5 1,7 -1,7 -0,1 -0,1
Liikevoitto/-tappio 7,6 8,1 4,8 6,0 9,5 12,4 11,0 9,0 10,7
Rahoitustuotot 1,0 3,1 0,7 0,0 0,2 1,2 1,0 0,5 1,0
Rahoituskulut 0,9 0,6 0,3 1,7 3,9 0,3 0,8 0,6 0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -3,9 -0,2 0,3 -0,5 -0,6 2,3 0,4 0,4 0,4
TULOS ENNEN VEROJA 3,8 10,5 5,6 3,8 5,3 15,6 11,8 9,3 12,1
Tuloverot -1,7 -2,4 -1,1 -1,1 -2,4 -3,4 -3,0 -2,4 -2,9
TILIKAUDEN TULOS 2,1 8,1 4,5 2,7 2,8 12,2 8,8 6,9 9,2