Tunnusluvut
Tunnusluvut on laskettu IFRS- kirjaus- ja arvostusperiaatteita noudattaen.
IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos
2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 %
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
Liikevaihto M€ 320,1 1,2 316,2 1,6 311,4 1,1 307,8 -9,8 341,2 3,7
Liikevoitto (tappio) M€ 26,5 -36,9 42,0 -3,3 43,4 7,4 40,4 -16,4 48,3 -25
% liikevaihdosta % 8,3 13,3 13,9 13,1 14,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisiä eriä 33,5 -22,0 42,9 -2,2 43,9 3,2 42,6 -10,6 47,7 -9,9
% liikevaihdosta 10,5 13,6 14,1 13,9 14,0
Tulos ennen veroja M€ 23,7 -43,6 42,0 -6,6 45,0 13,2 39,7 -24,2 52,4 -22,9
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä M€ 35,6 -17,1 42,9 -6,0 45,7 8,5 42,0 -15,8 49,9 -11,7
Tilikauden tulos M€ 17,4 -43,5 30,8 -7,1 33,2 17,3 28,3 -27,5 39,0 -23,8
Oman pääoman tuotto (ROE) % 19,2 -34,1 29,1 -7,9 31,6 2,6 30,8 -18,2 37,7 -13,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 13,8 -47,1 26,1 -15,9 31,1 9,8 28,3 -18,7 34,8 -12,8
Nettorahoituskulut M€ -1,5 -158,5 2,5 -375,1 -0,9 -369,4 0,3 -10,6 0,4 -480,9
Nettorahoituskulut % % -0,5 0,8 -0,3 0,1 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta M€ -4,3 -268,1 2,5 271,3 0,7 -315,3 -0,3 -107,1 4,5 27,5
Taseen loppusumma M€ 245,1 23,8 198,0 7,3 184,5 19,5 154,4 -7,5 166,9 -8,0
Investoinnit M€ 111,3 1671,6 6,3 -51,4 12,9 57,0 8,2 -43,3 14,5 20,3
Investoinnit % liikevaihdosta % 34,8 2,0 4,1 2,7 4,2
Tutkimus- ja kehitysmenot M€ 4,1 -10,0 4,6 13,6 4,0 346,8 0,9 -66,7 2,7 -27,0
Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta % 1,3 1,4 1,3 0,3 0,8
Omavaraisuusaste % 36,7 57,0 67,1 66,9 57,2
Velkaantumisaste (gearing) % 73,7 -33,4 -28,2 -17,3 6,5
Korolliset nettovelat M€ 62,3 -32,3 -32,4 -16,5 5,8
Korolllinen vieras pääoma M€ 79,4 210,9 25,5 539,0 4,0 -13,2 4,6 -75,9 19,1 179,8
Koroton vieras pääoma M€ 81,2 7,2 75,7 15,2 65,7 19,7 54,9 -7,4 59,3 5,5
Henkilökunta keskimäärin ilman lehdenjakajia 1 910 5,2 1 816 0,6 1 806 -4,4 1 888 -4,7 1 981 0,5
Lehdenjakajien määrä yhteensä (henkilömäärä) 941 -2,1 961 -0,1 962 -0,7 969 0,1 968 0,6
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos / osake 0,22 0,39 0,44 0,38 0,51
Liiketoiminnan rahavirta / osake 0,33 0,67 0,61 0,58 0,63
Oma pääoma / osake 1,08 1,24 1,50 1,27 1,18
Osinko / osake 0,10 *) 0,40 0,70 0,40 0,30
Osinko tuloksesta % 45,4 102,8 160,0 106,0 58,3
Efektiivinen osinkotuotto % 2,2 6,5 8,5 5,3 6,1
Hinta/voitto-suhde (P/E) 20,6 15,8 18,9 19,8 9,6
PÖRSSIKURSSI
Ylin kurssi 6,80 9,44 8,46 8,94 11,70
Alin kurssi 4,35 5,40 6,00 4,5 4,38
Kurssi 31.12. 4,55 6,14 8,28 7,48 4,95
Osakekannan markkina-arvo M€ 343,5 463,5 621,4 558,1 369,3
Osakkeiden vaihto yhteensä tkpl 5 066 10 034 14 839 38 290 65 800
Osakkeiden suhteellinen vaihto yhteensä % 6,7 13,3 19,8 51,3 88,2
Osakemäärä keskimäärin yhteensä, laimentamaton tkpl 75 487 75 339 74 894 74 613 74 613
Osakemäärä keskimäärin yhteensä, laimennettu tkpl 75 661 75 772 75 086 74 859 74 764
Oikaistu osakemäärä 31.12. yhteensä tkpl 75 487 75 487 75 053 74 613 74 613
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, osinko 0,10 euroa