Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
M€ Liite 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
LIIKEVAIHTO 1 25,8 21,7
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0,2 0,5
Materiaalit ja palvelut 3 -1,1 -1,0
Henkilöstökulut 4 -12,6 -10,4
Poistot ja arvonalentumiset 5 -2,6 -1,1
Liiketoiminnan muut kulut 6, 7, 8 -23,6 -18,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -13,9 -9,0
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -12,7 25,2
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -26,6 16,2
Satunnaiset erät 10 13,9 40,2
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -12,7 56,3
Tilinpäätössiirrot 11 0,0 0,0
Tuloverot 12 -1,5 -8,9
TILIKAUDEN VOITTO -14,2 47,5