Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
1. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
M€ 2012 2011
Kotimaa 25,8 21,7
Yhteensä 25,8 21,7