HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 ovat yhteensä 8 014 054,25 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 75 486 853 kappaletta.
Hallitus esittää, että osinkoa tilivuodelta 2012 jaetaan 7 548 685,30 euroa (0,10 euroa osaketta kohden).
Helsingissä 14.2.2013
Seppo Paatelainen
Hallituksen puheenjohtaja
Petri Niemisvirta Erkki Solja
hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen
Timo Aukia Harri Suutari
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Kai Seikku Catharina Stackelberg-Hammarén
hallituksen jäsen hallituksen jäsen
Kai Telanne
toimitusjohtaja
TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 15.2.2013
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Harri Pärssinen
KHT