35. OSAKEOMISTUS
20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2012
Kpl Osuus (%) osakkeista Osuus (%) äänistä
1. Ilkka-Yhtymä Oyj 22 489 186 29,8 29,8
2. Mariatorp Oy 7 600 000 10,1 10,1
3. Kaleva Kustannus Oy 6 000 538 7,9 7,9
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 327 994 7,1 7,1
5. Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö 3 422 871 4,5 4,5
6. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 618 793 3,5 3,5
7. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 2 175 000 2,9 2,9
8. Oy Herttaässä Ab 2 121 096 2,8 2,8
9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 852 800 2,5 2,5
10. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 100 000 1,5 1,5
11. Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,1 1,1
12. Keskisuomalainen Oyj 782 497 1,0 1,0
13. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 644 664 0,9 0,9
14. Suomen Kulttuurirahasto 576 100 0,8 0,8
15. Häkkinen Heikki kuolinpesä 532 332 0,7 0,7
16. Häkkinen Veera kuolinpesä 490 011 0,6 0,6
17. Sinkkonen Raija 333 431 0,4 0,4
18. Tampereen tuberkuloosisäätiö 327 062 0,4 0,4
19. Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 316 203 0,4 0,4
20. Häkkinen Matti Juhani 300 142 0,4 0,4
Yhteensä 59 862 220 79,3 79,3
Hallintarekisterissä 1 470 204 1,9 1,9
Muut 14 154 429 18,8 18,8
Yhteensä 75 486 853 100,0 % 100,0 %
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenten omistuksista on kuvaus liitteessä 7.
Omistajaryhmät 31.12.2012
Osakkaiden lukumäärä Osuus osakkaista Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista
kpl % kpl %
Yksityiset yritykset 417 4,4 41 881 977 55,5
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 22 0,2 6 158 802 8,2
Julkisyhteisöt 6 0,1 8 332 207 11,0
Kotitaloudet 8 906 93,7 11 770 352 15,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 131 1,4 5 649 354 7,5
Ulkomaiset omistajat 25 0,3 22 630 0,0
Hallintarekisteröidyt osakkeet 0,0 1 470 204 1,9
Yhteistilillä 0,0 201 327 0,3
Yhteensä 9 507 100 75 486 853 100
Omistuksen jakautuminen
Osakkaiden lukumäärä Osuus osakkaista Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista
Osakkeiden lukumäärä (kpl) kpl % kpl %
1 - 100 2 044 21,5 125 754 0,2
101 - 1 000 5 442 57,2 2 436 001 3,2
1 001 - 10 000 1 821 19,2 5 098 260 6,8
10 001 - 100 000 168 1,8 4 625 645 6,1
100 001 - 500 000 16 0,2 4 122 972 5,5
500 000 - 16 0,2 58 876 894 78,0
Yhteistilillä 0,0 201 327 0,3
Yhteensä 9 507 100 75 486 853 100