Strategia eteni harppauksin

Arvoisa osakkeenomistaja,

Kulunut vuosi oli mediayhtiöille erityisen vaikea. Euroalueen yleisen taantuman ja mediamarkkinoiden voimakkaan laskun seurauksena myös Alma Median taloudelliset tavoitteet vuodelta 2012 jäivät saavuttamatta. Vuonna 2012 liikevaihto kasvoi 1,2 % noin 320 miljoonaan euroon lähinnä hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Liikevoitto oli 26,5 miljoonaa euroa, eli 8,3 % liikevaihdosta, ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaisen osingon maksamista.

Kuluttajien mediakäyttö on monimuotoistumassa nopeasti

Digitaalisen teknologian ja erityisesti uusien kannettavien päätelaitteiden, kuten älypuhelinten ja tablet-laitteiden yleistyessä kuluttajien mediakäyttö on monimuotoistumassa nopeasti. Painetun median trendinomainen lasku on samalla voimistumassa.

Hyödynnämme Alma Mediassa käynnissä olevan markkinamuutoksen kehittämällä julkaisutoimintaamme painetun ja digitaalisen median yhdistelmäksi sekä kasvattamalla digitaalista palveluliiketoimintaamme kuluttajille ja yrityksille.

Toteutimme vuonna 2012 merkittäviä yritysostoja digitaalisen palveluliiketoimintamme vahvistamiseksi

Toteutimme menestyksellä vuonna 2012 sarjan merkittäviä yritysostoja digitaalisen rekrytointipalveluliiketoimintamme vahvistamiseksi: alueidensa markkinajohtajat CV Online Baltiassa, LMC Tsekin tasavallassa, Profesia Slovakiassa ja monet muut. Nämä itäiseen Keski-Eurooppaan painottuvat yritysostot olivat yhteisarvoltaan noin 65 miljoonaa euroa ja vahvistavat merkittävällä tavalla Alma Median digitaalista liiketoimintaa.

Uudistimme kotimaisen markkinatilanteen äkillisen muutoksen myötä Etuovi.com-asuntoportaalin liiketoimintamallin ja nousimme myös kuluttajien itsemyynnillä mitattuna markkinajohtajaksi.

Perustimme Alma Diverson, joka paitsi palvelee koko konsernin digitaalisen liiketoiminnan kehitystarpeita, myös kehittää ja jalostaa kuluttajalle suunnattuun sisältöön perustuvia digitaalisia palveluja. Palveluvalikoimaan hankittiin Suomen suosituin maksullinen seuranhakupalvelu e-Kontakti.

Maksulliseen digitaaliseen mediasisältöön siirtyminen on merkittävä muutos suomalaisessa mediakentässä

Kauppalehden digitaalisen sisällön siirtyminen maksullisten tuotepakettien joukkoon oli merkittävä avaus suomalaisen sanomalehtisisällön tulonhankinnan kentässä. Painetun lehden uudistaminen sekä sen sisällön painopisteen siirtäminen taloutta ja yhteiskuntaa rakentavaan, syvälliseen journalismiin vahvistivat Kauppalehden asemaa Suomen johtavana talousmediana.

Kustannustoiminnassa Iltalehti jatkoi vakuuttavaa työtään monimedian tiennäyttäjänä. Suurin panostus oli kuitenkin Alma Median alue- ja paikallislehtien kokoaminen yhteen yksikköön, Alma Aluemediaan. Organisoituminen ja henkilöstömäärän sopeuttaminen uuteen, tehokkaaseen yhteistoimintaan perustuvaan malliin sujui erinomaisesti: useat yhteistoimitukset olivat jo täydessä toiminnassa syksystä 2012. Uudenlainen tapa tehdä alueellista mediaa herätti kiinnostusta myös konsernin ulkopuolella. Tervetullut sisältöyhteistyö Ilkka-Yhtymän ja eräiden muiden maakuntalehtiyhtiöiden kanssa käynnistyi vuoden 2013 alussa.

Investointimme uuteen painolaitokseen Tampereella on edennyt värikkäiden alkuvaiheiden jälkeen suunnitellusti. Uusi paino lisää käyttöönottonsa jälkeen keväällä 2013 tehokkuutta, varmistaa korkean laadun ja tuo uusia tuotemahdollisuuksia sanomalehtiliiketoimintaan.

Toiminnan uudelleenjärjestely on sekä median voimakkaasta murroksesta että vaikeasta markkinatilanteesta johtuen ollut välttämätöntä. Samaan aikaan kun Alma Mediaan on tullut yritysostojen kautta satoja uusia digitaalisten palvelujen asiantuntijoita, kustannustoiminnan piirissä henkilöstön määrää on jouduttu vähentämään. On syytä kiittää  erityisesti Alma Median henkilöstöä siitä, että hankalissakin oloissa työmoraali ja ammattilaisen yhteistyöasenne on kyetty säilyttämään.

Olemme tehneet tilikauden aikana myös merkittäviä panostuksia henkilöstömme työoloihin henkilöstön tarpeita herkällä korvalla kuunnellen. Suurimmat panostukset olivat Helsinkiin Töölönlahdelle valmistunut uusi toimitalo sekä Tampereen uusi lehtipaino. Molemmat ovat suunniteltu myös ympäristöystävällisiksi.

Haluan kiittää Alma Median asiakkaita, henkilöstöä, omistajia sekä muita sidosryhmiämme vuodesta 2012. Vuosi oli Alma Medialle taloudellisesti olosuhteisiin nähden tyydyttävä, mutta strategiamme toteuttamisen kannalta erittäin merkittävä.

Kai Telanne, toimitusjohtaja