Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet 2010–2012 Toteutuminen 2012 Toimenpiteet 2012 Tavoitteet 2013–2015
Yritysvastuun johtaminen ja koordinointi Yritysvastuuverkoston kokoaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen *** Yritysvastuuverkosto on jatkanut toimintaansa ja jäsenmäärä on kasvanut. Yhteistyö on tuottanut uusia projekteja. Yritysvastuuverkoston rinnalle kaikille almamedialaisille avoimia Kestävä media -työpajoja eri teemoilla oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseksi
Eettinen ohjeistus Alma Medialle *** Ohjeistuksesta on viestitty eri yksiköissä Kestävä media -kiertueen puitteissa; osa uusien almalaisten perehdytystä. Hankintaketjun vastuullisen johtamisen kehittäminen
Liittyminen YK:n Global Compact –aloitteeseen *** Aloitteesta on viestitty eri yksiköissä Kestävä media -kiertueen puitteissa; osa uusien almalaisten perehdytystä.
Kestävä kehitys osaksi riskienhallintaa ** Mukana riskienhallinnassa osalla yksiköitä; CDP-ilmastonmuutoksen riskiraportoinnissa Alma Median pistemäärä nousi 79 pisteeseen (2011: 78 p.). Yritysvastuun entistä vahvempi integrointi riskienhallintaan; nousu toiselta sijalta pohjoismaisten mediayritysten parhaaksi CDP-selvityksessä.
Yritysvastuutietoisuuden parantaminen sisäisesti ** Kestävä media -kokonaisuutta on tehty tutuksi neljällä eri paikkakunnalla Kestävä media -kiertueen puitteissa. Sisäisen yritysvastuuviestinnän kehittäminen; Kestävä media -teematyöpajojen lanseeraus.
Alma Media liiketoimintastrategian Kestävä media -näkökulman kehittäminen ja ensimmäisten ratkaisujen lanseeraaminen
Sidosryhmävuorovaikutus Ratkaisun paikka –messut *** Toteutunut 2011. Aktiivinen mediakumppanuus Ratkaisun paikka 2013 -messuilla
Yritysvastuukampanja *** Alma Media oli toista kertaa pääyhteistyökumppanina kehittämässä Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni 2012 -kampanjaa, jonka tavoittavuus ja tunnettavuus paranivat selvästi edellisvuodesta. Aktiivinen pääyhteistyökumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanjassa ja sen kehittämisessä
Nordic Media CR Forum *** Pohjoismaisten mediayritysten yritysvastuuverkosto on vakiinnuttanut toimintansa. Foorumin kokouksen järjestäminen Helsingissä; verkoston yhteistyö brittiläisen ja ranskalaisen mediafoorumin kanssa.
Aktiivinen osallistuminen Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuusverkostoon, johon Alma Media liittyi 2012
Henkilöstön vapaaehtoistyömahdollisuuksien kehittäminen
Vastuullinen journalismi Toimitusten eettisten periaatteiden päivittäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen ** Prosessi kesken, mutta hanketta jatkettu yhteistyössä brittiläisen Media CSR Forumin Brainprint-hankkeen kanssa. Brainprint-keskustelun ja -hankkeen jatkaminen Alma Median eri medioissa.
Vastuullisuus osana Alma Median media-akatemiaa *** Toteutunut 2011. Vastuulliseen journalismiin liittyvän työpajan järjestäminen
Vastuullinen mainonta ja markkinointi Mainonnan koko elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittaminen ja viestiminen yhteistyökumppaneiden kanssa
Keskustelun herättäminen vastuullisesta mainonnasta ja markkinoinnista
Ympäristövastuu Tutkimusyhteistyö VTT:n ja KTH:n kanssa *** Tutkimustulokset julkaistu tammikuussa 2011; niistä viestitty laajasti eri tilaisuuksissa ja kanavissa sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Tutkimuksen laajan viestinnän jatkaminen ja mahdollisten jatkoprojektien suunnittelu
Ympäristöfaktakampanja *** Kevät-kesällä 2012 toteutettu faktakampanja ympäristötutkimuksen tuloksista.
Ympäristöasiat työympäristössä ** Yksittäisiä projekteja Alma Median eri yksiköissä Ympäristöasiat Alma Median uudessa toimitalossa Töölönlahdella
Kvantitatiivisten ympäristötavoitteiden asettaminen ** Uusia tavoitteita asetettu erityisesti CO₂-päästöjen osalta, mutta tavoiteasetanta tarkentuu meneillään olevien kiinteistöhankkeiden myötä. Ympäristötavoitteiden tarkentaminen uusien kiinteistöjen myötä
Yritysvastuuraportoinnin kehittäminen Yritysvastuun integrointi vuosikertomukseen ** Yritysvastuun vuosiraportointiin yhdistävä raportti julkaistu maaliskuussa 2011. Integroitu raportointi hakee kuitenkin vielä muotoaan myös Alma Mediassa sekä yritysmaailmassa laajemmin. Raportoinnin kehityksen seuranta ja omien prosessien päivittäminen kehityksen mukaan
Datankeruun parantaminen ympäristö- ja henkilöstöasioissa ** Ympäristötietojen osalta jätteitä ja vedenkulutusta ei vielä pystytä raportoimaan koko konsernin osalta. Hankintaketjun raportointi kehityskohteena. Datankeruun parantaminen ympäristöasioissa ja hankinnoissa.
* toimenpiteet aloitettu
** merkittävää parannusta tavoitteen suhteen, jatkokehitystä suunnitteilla
*** tavoite saavutettu