Ilmastonmuutoksen torjunta

Tavoite Tavoitteen
suuruus
suhteessa
vertailu-
vuoteen
Vertailu-
vuosi
Vertailu-
vuoden
luku
Tavoite-
vuosi
Kulunut
tarkastelu-
aika (%)
Tavoit-
teesta
saavu-
tettu
(%)
Lisätietoja Uusi
tavoite
suhteessa
vertailu-
vuoteen
Uusi
tavoite
vuosi
Oman toiminnan sähkönkulutuksen CO2-päästöjen vähentäminen 9% 2011 3240t CO2 2015 25% 100% Tavoite saavutettu 2012, uusi tavoite asetettu. 15% 2017
Helsingin-toimintojen CO2-päästöjen pienentäminen 4% 2011 270t CO2 2013 50% 100% Tavoite saavutettu 2012, uusi tavoite asetettu. 10% 2017
Tampereen (ja Porin) painolaitoksen CO2-päästöjen pienentäminen 5% 2011 2400 tCO2 2013 50% 100% Tavoite saavutettu 2012, uusi tavoite asetettu. 10% 2017
Konsernin autokannan keskimääräisten CO2-päästöjen pienentäminen 11% 2008 168 g CO2-
ekv./km
2014 67%  100 % Vuonna 2012 keskipäästö 144 g CO2e eli vielä tavoitetasoa (155 g CO2e) pienempi. Keskipäästö-
tavoitteena
135 g CO2-ekv.
/km
2017
Vuonna 2012 siirryttiin käyttämään Energiateollisuus ry:n Suomen vuosittaista sähkötuotannon keskimääräistä CO2-kerrointa oman sähköntuottajan tietojen sijaan Energiateollisuuden lukujen ajantasaisuuden ja paremman vertailukelpoisuuden vuoksi. Samalla vertailuvuosien tiedot on päivitetty käyttäen Energiateollisuuden kunkin vuoden tietoja sisäisen vertailukelpoisuuden takaamiseksi.