Lisäarvo yhteiskunnalle

Suora vaikutus Epäsuora vaikutus
Asiakkaat
Liikevaihto
320,1 M€
Lukijat ja kävijät Alma Median lehdet ja verkkopalvelut tuottavat kolmelle miljoonalle suomalaiselle tietoa, hyötyä ja elämyksiä.* Alma Median mediat antavat aineksia yhteiskunnalliseen keskusteluun, inspiroivat kuluttajaa kestäviin valintoihin ja auttavat jäsentämään maailmanmenoa ja kestävän kehityksen haasteita.
Ilmoitusasiakkaat Alma Media tarjoaa medioita asiakkaiden kohtaamiseen. Alma Median lehdet ja verkkopalvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja vastuullisesti tuotettuja mainosmedioita, jotka tukevat välillisesti taloudellista elinvoimaisuutta.
Työntekijät
Palkat
132,1 M€
Alma Media maksaa palkkaa noin 2 900 työntekijälle. Alma Media tarjoaa työntekijöilleen haasteita, joiden kautta almamedialaiset voivat aidosti toteuttaa itseään ja toimia yhteiskunnallisesti vastuullisesti.

Ammattiosaamisen monipuolinen kehittäminen auttaa almamedialaisia ylläpitämään työmarkkina-arvonsa toimialan murrosten keskellä.
Yhteistyökumppanit
Ostot
82,1 M€
Alma Media ostaa materiaaleja, tuotteita ja palveluita paikallisilta, kotimaisilta ja kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta. Työllistävyys- ja liiketoimintavaikutusten lisäksi Alma Media tarjoaa kumppaneilleen mahdollisuuden kohdata kestävän kehityksen haasteet yhdessä (esimerkiksi paperinvalmistajien ja mainostajien kanssa tehtävä ympäristöyhteistyö).
Yhteiskunta
Verot, sosiaaliturva- ja työntekijämaksut
6,3 M€
Alma Media maksaa veroja, sosiaaliturvamaksuja ja työntekijämaksuja. Alma Median eri mediat ovat omien yhteisöjensä puolestapuhujia, yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjiä ja yhteiskunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistäjiä.
Osakkeenomistajat
Osingot
30,2 M€
Maaliskuussa 2012 maksettiin tilikaudelta 2011 osinkoa 0,40 euroa/osake. Alma Media on vastuullinen sijoituskohde, jonka osakkeisiin sijoittamalla edistää kestävää kehitystä ja sananvapauden toteutumista yhteiskunnassa.
* Atlas 2011.