Ympäristötunnusluvut

Ympäristötunnusluvut
Painotoiminnassa käytetyt materiaalit, kulutus
Materiaali Yksikkö 2008 2009 2010 2011 2012
Paperi Tonnia 35 000 31 000 32 000 32 000 26 400
Värit Tonnia 560 500 520 570 480
Painolevyt m2 120 000 107 000 120 000 119 000 120 000
Energiankulutus
Suora Yksikkö 2008 2009 2010 2011 2012
Bensiini GJ * 7 250 6 160 4 900 4370
litraa 224 760 190 950 152 500 135 310
Diesel GJ * 2 650 3 020 3 800 3430
litraa 72 800 82 930 105 120 94 130
Polttoaineet yhteensä GJ * 9 900 9 180 8 700 7 800
Epäsuora Sähkö
GJ 67 080 63 010 62 670 64 040 60 100
MWh 18 632 17 502 17 408 17 790 16 696
* tietoa ei saatavilla
Päästöt
2009 2010 2011 2012
Välitön Polttoaineet tCO2-ekv.** 720 670 640 540
Välillinen Sähkönkulutus tCO2 3 200 3 960 3 240 2 150
Muut epäsuorat lähteet Lentomatkustus tCO2-ekv.**** 190 280 355 415
Muut merkittävät päästöt 2009 2010 2011 2012
VOC-päästöt kg 12 750 13 300 12 350 5 500
**polttoaineiden osalta raportoidaan hiilidioksidiekvivalentti eli kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettu ilmastopakote hiilidioksidiksi muutettuna
***Vuonna 2012 siirryttiin käyttämään Energiateollisuus ry:n Suomen vuosittaista sähkötuotannon keskimääräistä CO2-kerrointa oman sähköntuottajan tietojen sijaan Energiateollisuuden lukujen ajantasaisuuden ja paremman vertailukelpoisuuden vuoksi. Kaikki edellisvuosien tiedot on päivitetty käyttäen Energiateollisuuden kunkin vuoden tietoja sisäisen vertailukelpoisuuden takaamiseksi.
****Vuodesta 2011 alkaen lentomatkustuksen päästöt raportoidaan hiilidioksidiekvivalentti. Vuosien 2009 ja 2010 luvut sisältävät vain hiilidioksidin.