Avainluvut

AVAINLUVUT 2012 2011 Muutos
milj. euroa 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 320,2 316,2 3,9 1,2
Levikkiliikevaihto 119,3 124,8 -5,5 -4,4
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 160,8 155,3 5,4 3,5
Sisältö- ja palveluliikevaihto 40,0 36,1 3,9 10,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 287,0 273,6 13,4 4,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 45,1 51,9 -6,8 -13,1
Käyttökate 39,5 51,2 -11,6 -22,7
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 33,5 42,9 -9,4 -22,0
% liikevaihdosta 10,5 13,6
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 26,5 42,0 -15,5 -36,9
% liikevaihdosta 8,3 13,3
TILIKAUDEN TULOS 17,4 30,8 -13,4 -43,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,22 0,39 -0,17 -43,4
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,22 0,39 -0,17 -43,1
HANKITUT LIIKETOIMINNOT:
Liikevaihto 20,8 0,0 20,8
Käyttökate 5,7 0,0 5,7
Liikevoitto (-tappio) 2,9 0,0 2,9