Valinnat

Valintalistat
Valinnat
Connect Kallio OLETUS POV Solun nimi Year Skaala
Vuosi 2012 Connectin nimi Kallio CONN 2007 kEUR
Skaala MEUR ACT Scenario Scenario#ACT SCEN 2008 MEUR
2012 Year Year#2012 CURY 2009
P12 Period Period#P12 PERIOD 2010
Tee valinnat sinisiin soluihin! YTD View View#YTD VIEW 2011
K11 Entity Entity#K11 ENT 2012
EUR Total Value Value#EUR Total VALUE 2013
Riveillä Account Account#Riveillä ACC 2014
[ICP TOP] ICP ICP#[ICP TOP] ICP
T100 Custom1 Custom1#T100 CUSTOM1
IFRS Custom2 Custom2#IFRS CUSTOM2
[None] Custom3 Custom3#[None] CUSTOM3
[None] Custom4 Custom4#[None] CUSTOM4
EDELLISET VUODET Solun nimi
2011 Year Year#2011 PREVY1
2010 Year Year#2010 PREVY2
2009 Year Year#2009 PREVY3
2008 Year Year#2008 PREVY4
MUUT VALUET Solun nimi
<Entity Currency> Value Value# VAL_EC
<Entity Currency Total> Value Value# VAL_ECT
<Parent Currency> Value Value# VAL_PC
[Contribution] Value Value#[Contribution] VAL_CB